FANDOM


The main team in All Out!!. Abbreviated as "JinKou," which combines an alternate reading of the first kanji in "Kanagawa" with the first kanji of "high school".

Players Edit

First Years Edit

Gion Kenji

Hirano Yoshiki

Iwashimizu Sumiaki

Keta Yūto

Kitamachi Susumu

Mikami Sueyoshi

Ōharano Etsugo

Second Years Edit

Atsuta Takeo

Ebumi Masaru

Ise Natsuki

Kibi Shōta

Kifune Isao

Marōdo Kōsuke

Nōka Taihei

Sumiyoshi Michio

Suwa Yūsaku

Takebe Tomomichi

Third Years Edit

Ōhie Taichi

Hachiōji Mutsumi

Hirota Eiichi

Hyōsu Shinosuke

Kamo Raita

Kashima Kōichirō

Kasuga Hirokuni

Matsuo Toshinosuke

Sekizan Takuya

Shinshi Yutaka

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.