All Out!! Wikia
Advertisement

Fukuroi Kouichi (袋井 浩一, Fukuroi Kōichi)

Etymology[]

  • Fukuroi means "bag, sack" (袋) (fukuro) and "well, mine shaft, pit" (井) (i).
  • Kouichi means "prosperous" (浩) (kou) and "one" (一) (ichi).
Advertisement